HOME > News > 新品情報 First Jewelry│單鑽珠寶特輯

News

2021-05-06

First Jewelry│單鑽珠寶特輯


First Jewelry

絕對派得上用場的單鑽珠寶

在日本,春天是迎接畢業、入學、就職等許多重要節日的季節。
對於這些即將迎接人生重要里程碑的人、或是給自己的成年留下紀念,以人生第一件珠寶來當做賀禮,您覺得如何呢?
可以為配戴的人增強信心的珠寶,當做邁向新開始的護身符非常受到歡迎。

無論於正式或休閒場合,您都可以輕鬆配戴的簡約款式。
恆久不變的純潔光輝,為您未來的生活增添豐富光彩。
 


                【21215NY】                              【21215NG】


                【21215NP】                              【21213NY】


                【21213NG】                              【21213NP】


               【21214EY】                               【21214EG】


                【21214EP】                               【14831EW】                【14831EY】                               【62557NY】


                【14831Y1】                               【14831W1】


                【16424RY】
                               【16424RW】